Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 augustus 2010

Bijeenkomst Spoorboog

Op 24 augustus vond in de Ichtuskerk in Colmschate een bijzondere
bijeenkomst plaats.
Ongeveer 500 inwoners van Comschate en belangstellenden lieten zich
bijpraten over de plannen van minister Eurlings om een twaalf meter
hoge spoorboog door een woonwijk te laten lopen. Naast de inwoners van
Deventer, was er ook een heel leger aan pers aanwezig en werd er
uitvoerig verslag gedaan in de landelijke media.
Niets in het plan van het ministerie wijst erop dat er een goede
onderbouwing voor dit plan is en ook het gemeentebestuur van Deventer
werd door dit plan verrast.
Wat ons als D66 betreft, natuurlijk een schoolvoorbeeld van hoe
politieke besluitvorming niet hoort te gaan.
Het enige positieve aan dit verhaal is de reactie van de omwonenden.
De bewoners van Colmschate hebben zich direct verenigd in hun verzet
en lieten tijdens de bijeenkomst uitgebreid hun stem horen. Er wordt
niet gewacht op politieke besluitvorming en iedereen voelt zich
medeverantwoordelijk voor de eigen leefomgeving.
Op 8 september bieden de bewoners hun handtekeningen aan, aan de vaste
kamercommissie van Verkeer en Waterstaat en hoe dit verhaal ook
afloopt, ze mogen trots zijn!
Als lokale politiek zullen we natuurlijk alles doen om onze Haagse
contacten te betrekken.
Voor de standpunten van D66 over dit onderwerp kunt u kijken op mijn
weblog rechtsonderaan de homepage van deze website.

Patrick Sonneveldt
Fractievoorzitter