Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 juni 2010

D66 wil prijs voor innovatieve Deventer bedrijven

Door het instellen van de Deventer Innovatieprijs wil D66 de positie van Deventer bedrijven nog verder versterken. De sociaal-liberalen stimuleren nieuwe ontwikkelingen en menen dat de gemeente hieraan kan bijdragen door het instellen van een prijs. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Onlangs verscheen de top 100 van meest innovatieve bedrijven in Nederland. Ook Deventer kent diverse innovatieve bedrijven, die stuk voor stuk koplopers zijn op hun vakgebied en bijdragen aan een vitale lokale economie. De Deventer D66-fractie meent dat de gemeente de bedrijven stimuleert met het instellen van de Deventer Innovatieprijs. In een motie tijdens de raadsvergadering op woensdag 16 juni stelt zij dit aan de orde.

Met de prijs krijgen de innovaties meer bekendheid, wat algemeen de Deventer economie ten goede komt. Door mee te dingen kunnen bedrijven hun positie versterken. D66 stelt voor de prijs te ontwikkelen in samenwerking met de Deventer Kring van Werkgevers (DKW) en het Midden en Klein Bedrijf (MKB).

 

Met het instellen van de Deventer Innovatieprijs bevestigen we de kracht die toch al in de gemeente aanwezig is en geven we bedrijven en instellingen een extra uitdaging om hun bedrijfsprocessen of producten te vernieuwen;

Dit laatste is goed voor de Deventer economie en een extra stimulans voor de medewerkers in de bedrijven en organisaties die het aangaan.

De opzet van de prijs moet zodanig zijn dat alle branches evenveel kans op het winnen van de prijs hebben. Te denken valt aan nieuwe technieken, duurzaamheid, sociaal, businessmodel, organisatiekunde, gezondheidszorg, onderwijs.