Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Deventer

Krijgt het voor elkaar

De eerste stap voor de omgevingsvisie

Met de omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. D66 is van mening dat het nog concreter moet en de ambitie wel een tandje hoger mag zijn.

Contact

Voor meer informatie over D66 in Deventer stuur dan een email naar bestuur@d66deventer.nl of bel 06 1164 0105.

Volg ons op twitter @D66Deventer
of Facebook
D66 Deventer


De fractievergaderingen zijn openbaar en vinden (bijna) elke donderdag plaats vanaf 20:00 uur in het gemeentehuis Deventer. Wil je een fractievergadering bij wonen, stuur dan een berichtje aan Bas Noor onze fractievoorzitter: b.noor@deventer.nl